Skip to main content

Incidentele hulp

De stichting ondersteunt bij voorkeur kinderen, jongeren en leerkrachten via bestaande, lokale initiatieven. Helaas zijn er altijd mensen die tussen wal en schip vallen en niet opgenomen zijn in bestaande programma’s.

Wanneer wij in contact komen met mensen of er contact met ons opgenomen wordt door onze lokale contactpersonen, kiezen wij er regelmatig voor om te helpen. Er zijn al verschillende voorbeelden van mensen die hiermee vooruit geholpen zijn!