Skip to main content

Voorgeschiedenis

Hoe het begon….

Het begon allemaal op een dag in 2017 in een klein dorpje, Shangi genaamd, in Rwanda. Onze lokale partner in Rwanda, Gerjanne van Ravenhorst, zat daar buiten in haar tuin in het zonnetje een boek te lezen. Eén van haar buurkinderen kwam bij haar zitten: Gady, een ontzettend spontane en open jongen, altijd met een stralende lach op zijn gezicht. Mede daarom was hij het eerste kind in Shangi van wie Gerjanne de naam wist.

Ze gaf Gady een boek. Hij begon te ‘lezen’ en al snel ontdekte Gerjanne dat deze, toen ongeveer tienjarige jongen, deed alsof hij las, maar in werkelijkheid amper een letter kon lezen…

Gerjanne vroeg aan haar bewaker of hij dacht dat er meer kinderen waren die niet konden lezen. Waarop hij bevestigend antwoord gaf.

Dat is het moment waarop het idee geboren werd om in Shangi een leesclub te beginnen. Het volgende weekend kwamen Gady, de zusjes en het broertje van de bewaker bij elkaar in Gerjannes kleine gezellige woonkamer. Ze deden allerlei speelse, motorische oefeningen om lichaam en brein met elkaar samen te laten werken.

Door de jaren heen breidde het groepje zich uit tot een wat grotere groep. En al snel bleek dat de meeste kinderen na deze motorische interventies gingen lezen. Ze bleven bij elkaar komen, en ontwikkelden zo ook allerlei andere vaardigheden en kwaliteiten die belangrijk zijn voor succes op school en in het leven.

Gerjanne had het verlangen om veel meer kinderen in haar dorp te kunnen bereiken. Daarom begon ze in 2020, samen met een groep vrijwilligers uit het dorp, met het organiseren van Sport en Spel activiteiten voor alle kinderen in Shangi. Daar kwamen honderden kinderen op af. Vanwege corona werd het helaas al snel weer stilgelegd.

In 2022 zijn deze activiteiten weer opgepakt en inmiddels komen de kinderen niet meer bij elkaar in Gerjannes woonkamer, maar in een echt Play Center & Community Library. Een Centrum van waaruit allerlei activiteiten worden georganiseerd.

Om de activiteiten in het centrum en daar omheen te supporten, is Stichting Twiga dukina Nederland opgericht.

Play and learning are like the two wings of a butterfly,
one cannot exist without the other!

Waar staan wij voor

Al vanaf de kleuterschool wordt er (te) veel aandacht geschonken aan het lezen en schrijven van letters. En toch blijft lezen een probleem. Hoe kan dat?

In de meeste scholen wordt er niet of nauwelijks gespeeld, terwijl spel de kinderen voorbereidt op het latere echte leren en op het leven.
Spelen en leren gaat voor veel mensen in Rwanda (nog) niet samen. Spelen wordt regelmatig gezien als nutteloos en zonde van de tijd. Dat spel veel voordelen heeft voor de ontwikkeling van kinderen, is in veel gevallen ondergewaardeerd. Gelukkig heeft de Rwandese overheid ‘Spelend leren’ als één van hun speerpunten opgenomen in het onderwijscurriculum.

Stichting Twiga dukina gelooft dat iedereen het recht heeft op een kansrijke leef- en leeromgeving waarbij spelen een centrale rol heeft, omdat dit succes in het leren bevordert.
Door activiteiten uit te voeren vanuit een Play Center & Community Library, door leerkrachten in scholen te begeleiden en te trainen, en door met ouders en de lokale gemeenschap samen te werken worden deze kansen gecreëerd.