Skip to main content

Play Center & Community Library

Sinds eind mei 2022 runt Gerjanne -vrijwillig- een Play Center & Community Library. Van daaruit worden veel activiteiten georganiseerd.

Het runnen van het centrum brengt maandelijkse vaste lasten met zich mee. Te denken valt aan de kosten voor huur, water, elektra, een beheerder die het gebouw in de gaten houdt, schoonmaakt en de tuin onderhoudt. Ook moet het gebouw bewaakt worden en zijn er mensen nodig die helpen bij de uitvoering van onderstaande activiteiten:

  • Playful Foundational Learning
  • Sport & Spel
  • Playful Adult Literacy
  • Ouder- en kind groep
  • Incidentele activiteiten

Hieronder worden de activiteiten verder toegelicht.

Playful Foundational Learning

Voor kinderen die in de laagste groepen van de basisschool niet goed mee kunnen komen doordat ze niet of nauwelijks kunnen lezen, is er een ondersteunend programma opgezet dat op 4 middagen per week plaatsvindt: Playful Foundational Learning. Kinderen worden geselecteerd door de scholen in de buurt en gescreend door Gerjanne en haar lokale collega’s.

Het ondersteunende programma bestaat voornamelijk uit verschillende spelactiviteiten, binnen en buiten, om de motorische vaardigheden en hersencapaciteit van kinderen te verbeteren. Er wordt gewerkt aan de fundering voor leren (schoolrijpheid). Dit helpt de kinderen uiteindelijk om tot lezen te komen. 

Inmiddels is dat al bij een groot aantal kinderen gelukt! Daarnaast hebben ze ook veel meer zelfvertrouwen gekregen, kunnen beter samenwerken en nemen actiever deel op school.


Sport & Spel

Elke zaterdagochtend wordt er Sport & Spel aangeboden voor basisschoolkinderen. Kinderen kunnen verschillende sporten doen (o.a. voetbal, basketbal, volleybal, handbal, rugby, karate en dans) en tekenen, spelletjes spelen en boeken lezen.

Deze activiteit creëert allerlei kansen voor kinderen om zich op veel verschillende manieren te ontwikkelen: talentontwikkeling, hersenontwikkeling, fysieke, cognitieve, taal-, morele en emotionele ontwikkeling. 

Er doen vooral veel jongens mee aan deze activiteiten. Er wordt geprobeerd om ook meisjes mee te laten doen, door korte broeken uit te lenen en in de community te praten over het belang van sport en spel voor iedereen: jongens en meisjes!

De activiteiten worden begeleid door een groep van ± 20 vrijwilligers, die daar maandelijks een tegemoetkoming in de onkosten voor ontvangen. Wekelijks doen tussen de 150 en 250 kinderen mee aan Sport en Spel.

Playful Adult Literacy

Een aantal keren per week komt er een groep jeugd (18+) en volwassenen bij elkaar om op een speelse manier Engels te leren of te leren lezen en schrijven in het Kinyarwanda. 

Ouder- en Kindgroep

Een aantal keer per jaar komt er een groep ouders met hun jonge kinderen (leeftijd 0 – ± 8 jaar) bij elkaar om samen te spelen en te leren. Terwijl hun kinderen vrij aan het spelen zijn, praten de ouders samen over opvoeding, het belang van spelen en ‘positive parenting’. Natuurlijk is er ook tijd om samen met hun kinderen te spelen en zo al spelend te ervaren hoe leuk en belangrijk het is om tijd met je kinderen door te brengen.

Overige activiteiten

Het centrum is incidenteel geopend voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor een spelletjesavond voor de vrijwillige sportcoaches, een buurtgroep, een groep kinderen die samen spelletjes wil doen, etc. In de toekomst zal het centrum regelmatiger open zijn, om zo de lokale gemeenschap steeds meer van dienst te kunnen zijn.