Skip to main content

Onze missie en visie

Visie
Stichting Twiga dukina Nederland gelooft dat iedereen het recht heeft op een kansrijke leef- en leeromgeving. Door spelen een centrale rol te geven, worden naast fysieke-, ook emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkeld. Spelen vormt de basis voor succesvol leren.

Missie
Stichting Twiga dukina Nederland beoogt door financiële ondersteuning de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de ‘Human Capital Development’ van kinderen en jongeren op te bouwen om zo de ‘Learning Poverty Cycle’ te doorbreken.